Harapan Djaya

[Kafe]
Jl. Panglima Polim V No. 36, Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan